Är handeln på nätet och i butik omöjlig att integrera?

Att e-handeln tar större plats kan vi läsa om ganska ofta. Många rapporter och mätningar visar att e-handeln ökar för varje år. Detta gäller även för företag som traditionellt säljer i butik. Trots dessa rapporter är det många som tror att e-handel inte går att integrera med den traditionella butikshandeln. Det visar en undersökning utförd av e-handelsleverantören Avensia.

Avensia är en av Nordens största e-handelsleverantörer och de har nyligen genomfört en undersökning bland Sveriges detaljhandelsföretag och undersökt deras syn på e-handel. I Avensias undersökningen tillfrågades 100 marknadschefer i svenska bolag i vilken grad man höll med om sju vanliga e-handelsmyter.

Undersökningen visar att många gamla e-handelsmyter ännu tycks vara vid liv, inte minst att man inte tror att det går att ha kunden i centrum i alla säljkanaler. Undersökningen visar också att satsningarna på e-handel sällan drivs av it-avdelningarna. Fler än 53 % av marknadscheferna säger att it-avdelningen inte är drivande i företagets e-handelssatsning. Var tredje marknadschef ser ändå positivt på den förväntade utvecklingen inom e-handeln de kommande tre åren.

Det råder också en skepsis bland många marknadschefer om att butiksförsäljning och e-handel kan integreras i realtid. Hela 64 % anser att det inte är möjligt. Att e-handel ses som en positiv faktor för tillväxt är naturligt. Däremot överraskar fortlevnaden av myten om att olika säljkanaler är näst intill omöjliga att integrera i realtid.

Idag borde multikanalstrategier vara ett självklart mål för alla marknadschefer. Man kan konstatera att ett gediget arbete med att utbilda marknaden i hur man lyfter försäljningen i alla kanaler via e-handel väntar.