Betala på nätet

Check-out steget är ett mycket känsligt läge för e-handelsföretagen. Det är många kunder som väljer att hoppa av processen i detta steg. Vad beror det på? Var kunden inte seriöst intresserad från början eller beror det på betalningslösningen? Man kan ju konstatera att det är tämligen ovanligt att en kund i fysisk butik ångrar sig väl framme i kassan så detta är helt klart ett e-handelsfenomen. Man kan fundera lite kring vilka betalningslösningar som finns tillgängliga på nätet. De vanligaste är som följer; Konto- eller kreditkort, faktura i efterskott, direktbetalning i bank eller betalningar via nya spelare som till exempel Paypal.

Man ska när man diskuterar detta vara medveten om att här kommer helt nya företag in i bilden, från den rent finansiella sidan. Vår betalning är nämligen en lönsam affär för Mastercard, Visa, banken, Klarna, Paypal eller vem det nu är som får genomföra betalningen.

Utcheckning och betalning kan i e-handeln skapa ett antal problem; Sajten erbjuder till exempel kanske inte det betalningsalternativ kunden vill ha. Allt tyder på att kunderna vill se flera olika alternativ när de betalar. Att försöka styra kunden till ett för leverantören bra alternativ kan alltså straffa sig och kunden kanske lämnar sajten. Ett annat problem som identifierats av betalningsbranschen själva är att det är krångligt, många inmatningsfält med kortnummer, säkerhetskoder mm. tar tid och en stressad kund kanske inte orkar fullfölja, speciellt är detta ett hot mot spontanköp. Svenska kunders uppfattning om bästa betalningsalternativ fördelar sig förhållandevis jämnt över betalningsalternativen, det är alltså bäst för svenska e-handlare att erbjuda fler olika alternativ för att inte förlora kunder till konkurrenten.